Miroslawa Hanusiewicz-Lavallee

È Professore Ordinario presso l’Università Cattolica “Giovanni Paolo II” di Lublino. Si occupa prevalentemente di Rinascimento polacco e di letteratura del Barocco nei suoi rapporti comparativi, di poesia religiosa e d’amore del XVII secolo. I suoi libri più importanti sono: Wiat podzielony. O poezji Sebastiana Grabowieckiego, (1994), Więte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku (1998), Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej (2004). Insieme con altri autori ha pubblicato anche: Literatura polskiego baroku w kręgu idei (1995), Świt i zmierzch baroku (2002), Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej (2003).

1 libri in elenco