Els catalans a la Mediterrània medieval

Noves fonts, recerques i perspectives

edició de Lluís Cifuentes i Comamala, Roser Salicrú i Lluch, M. Mercè Viladrich i Grau
Collana: IRCVM-Medieval Cultures, 3
Pubblicazione: Novembre 2015
Wishlist Wishlist Wishlist
Edizione cartacea
pp. 500, 17x24 cm, bross.
ISBN: 9788867280131
€ 45,00 -15% € 38,25
Aggiungi al carrello Aggiungi al carrello € 38,25
Edizione digitale
PDF con Adobe DRM
ISBN: 9788867283453
€ 29,99
Acquista Acquista Acquista
ePUB con Adobe DRM
ISBN: 9788867285891
€ 29,99
Acquista Acquista Acquista

Aquesta obra col·lectiva té com a objectiu fer aflorar recerques en curs i noves perspectives d’anàlisi de les circumstàncies i dels efectes de la presència catalana a la Mediterrània medieval.
Amb la decidida voluntat de fer convergir els esforços renovadors que s’estan duent a terme des de diverses disciplines, agrupa vint-i-cinc contribucions d’autors i autores europeus i americans, de prestigi internacional, escollides tant pel caràcter innovador com per l’esperit integrador, que poden contribuir a recontextualitzar, sota nous paràmetres, la presència dels catalans a l’espai inter i multicultural que va ser la Mediterrània medieval.
Tot plegat, amb la intenció d’avançar cap a una nova comprensió conjunta i cap a una nova aproximació global, més orientada cap a termes d’interacció cultural, social i econòmica, que superi l’enfocament més compartimentat que, tradicionalment, havia guiat l’estudi de l’expansió política, militar o mercantil de la Corona d’Aragó.

  • Presentació
  • Llengua, cultura i art catalans a la Mediterrània medieval
    • Miriam Cabré, Ressons sicilians a la cultura catalana de l’època de Pere el Gran
    • Thomas M. Capuano, Señales de una ciencia agronómica autóctona en los tratados medievales en catalán
    • Lluís Cifuentes i Comamala, Sciència.cat: un corpus digital de la ciència i de la tècnica en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement
    • Matilde Miquel Juan, El viaje de artistas y obras de arte en el Mediterráneo occidental en el siglo xv
    • Marco Rosario Nobile, La diffusione dei modelli catalani nell’architettura del Mediterraneo (xiv-xv secolo)
    • Marco Pedretti, La biografia d’Anselm Turmeda, renegat mallorquí: status quaestionis i perspectives
    • Ramon J. Pujades i Bataller, La cartografia medieval en català: obres, tallers i circulació internacional dels coneixements cartogràfics
    • Xavier Renedo Puig, El viatge a Terra Santa del 1323: devoció, diplomàcia i escriptura
  • Presència i integració de col·lectius catalans a la Mediterrània
    • Juan Manuel Bello León, Los catalanes en el ‘Mediterráneo atlántico’: nuevos negocios y oportunidades en Canarias a finales de la Edad Media
    • Gemma Teresa Colesanti, I catalani nella Sicilia Orientale nella seconda metà del xv secolo
    • Damien Coulon, Perpiñán, centro económico y de relación con el Levante mediterráneo (siglo xiv-principios del xv)
    • Charles Dalli, La Malta catalanoaragonesa: l’exemple de la família Desguanes
    • Nikolas Jaspert, Catalunya, els catalans i el català a l’Imperi Romanogermànic (segles xiv i xv)
    • Luciano Palermo, Banca e commercio tra Roma e Barcellona: la documentazione delle aziende Datini (1397-1407)
    • Giovanna Petti Balbi, I catalani nella Genova tardomedievale
    • Maria Elisa Soldani, «E sia licito a’ mercatanti katelani avere loggia»: presenza e organizzazione dei mercanti catalani a Pisa e a Siena nel basso Medioevo
    • Manuel Vaquero Piñeiro, Mercaderes y banqueros catalanes en Roma en el tránsito a la Edad Moderna
  • Interrelació i diàleg amb musulmans i jueus
    • Carmel Ferragud Domingo, Les relacions entre els menescals sarraïns i cristians a la València baixmedieval
    • Linda G. Jones, El subterfugi com a estràtegia: els cronistes àrabs i les aliances politicomilitars entre musulmans i cristians a la Mediterrània medieval
    • David Nirenberg, La moderna ejemplaridad del Medievo ibérico
    • Jonathan Ray, Encara una ‘societat mediterrània’? Els jueus dels regnes ibèrics cristians a la Mediterrània baixmedieval
    • Guillem Rosselló Bordoy, Poder i cultura a les Illes Balears en època islàmica
    • Roser Salicrú i Lluch, Mercaders, diplomàtics, torsimanys: els perfectes mediadors en els contactes de la Corona d’Aragó amb l’Islam occidental?
    • Maya Shatzmiller, El Mediterrani medieval i l’ordre global: Islam, moneda i mercats
    • Nadia Zeldes, Els jueus i conversos catalans a Sicília: migració, relacions culturals i conflicte social
  • Índex de noms de persona i de lloc
Forse ti interessa anche