Catalunya i l’Europa septentrional a l’entorn de 1400

Circulació de mestres, obres i models artístics

edició de M. Rosa Terés
Collana: IRCVM-Medieval Cultures, 5
Pubblicazione: Maggio 2016
Wishlist Wishlist Wishlist
Edizione cartacea
pp. 376, 17x24 cm, bross., ill. b/n, 16 tav. col.
ISBN: 9788867283194
€ 45,00 -5% € 42,75
Aggiungi al carrello Aggiungi al carrello € 42,75
Edizione digitale
PDF con Adobe DRM
ISBN: 9788867286447
€ 26,99
Acquista Acquista Acquista
ePUB con Adobe DRM
ISBN: 9788867286669
€ 26,99
Acquista Acquista Acquista

La publicació que ara presentem parteix d’una intenció molt clara: poder demostrar que la Corona d’Aragó, i de manera molt especial l’àmbit català, visqué cap a 1400 un període de gran plenitud creativa durant el qual predominaren les relacions de la Corona amb els territoris de l’Europa septentrional, tot mantenint els contactes amb Itàlia i altres indrets de la Mediterrània. Les causes d’aquest canvi foren diverses però varen tenir molt de pes els interessos polítics, econòmics i també culturals, tots ells afavorits per avantatjoses aliances matrimonials. Alguns dels estudis posen l’èmfasi en la descoberta de noms d’artistes que evoquen un origen septentrional, bé sigui francès, flamenc, alemany o anglès, tot i que sovint no n’hàgim conservat les obres. D’altres deixen constància dels viatges, documentats o suposats, que pogueren fer alguns artistes autòctons cap als territoris del nord. En alguns casos, el desconeixement de les autories no ha estat impediment per a poder valorar la novetat i el caràcter internacional de les obres que sortosament sí ens han arribat. De vegades, els artistes forans s’estigueren només de pas a la Corona d’Aragó i la seva petjada degué ser fugaç, però també es té constància dels que s’hi establiren durant molt de temps, fet que va propiciar tota mena de profunds intercanvis. Totes aquestes circumstàncies van contribuir a bastir un dels períodes més fructífers i internacionals de l’art gòtic català.

  • Introducció
  • Montserrat Aymerich, Jaume Copí, un brodador flamenc al servei de la família reial: de Pere el Cerimoniós a Violant de Bar i Maria de Luna
  • Joan Domenge i Mesquida, De tramuntana a migjorn. Migracions d’argenters i marxants de joies a la Corona d’Aragó (ca. 1380-1420)
  • Rafael Cornudella, La il·luminació del llibre a Catalunya al voltant de 1400
  • Jacobo Vidal Franquet, De París, Brussel·les i Arràs: mestres tapissers a la Corona d’Aragó medieval
  • Antoni Conejo, Exordis de les formes flamejants en el gòtic català: un problema irritant
  • M. Rosa Terés, França o Anglaterra? Models per al cor de la catedral de Barcelona en època de Pere Sanglada
  • Montserrat Jardí, Els relleus del claustre de la catedral de Barcelona (1433-1449): una Bíblia pauperum de pedra en el context europeu
  • Índex de noms de persona i de lloc
Forse ti interessa anche