Entre la solitud i la llibertat

Vídues barcelonines a finals de l’Edat Mitjana

Mireia Comas-Via
Collana: IRCVM-Medieval Cultures, 4
Pubblicazione: Novembre 2015
Wishlist Wishlist Wishlist
Edizione cartacea
pp. 260, 17x24 cm, bross.
ISBN: 9788867285112
€ 30,00 -5% € 28,50
Aggiungi al carrello Aggiungi al carrello € 28,50
Edizione digitale
PDF con Adobe DRM
ISBN: 9788867285129
€ 19,99
Acquista Acquista Acquista
ePUB con Adobe DRM
ISBN: 9788867285884
€ 19,99
Acquista Acquista Acquista

La viduïtat representava per a moltes dones un canvi important en les seves vides. L’objectiu d’aquest llibre és analitzar quines conseqüències comportava, en l’àmbit econòmic, social i personal, el fet de perdre la condició de dona casada. La documentació permet constatar que, més enllà del marc legislatiu referent a les vídues barcelonines de la Baixa Edat Mitjana, la seva realitat quotidiana estava plena de dificultats, principalment econòmiques, a les quals havien de fer front. L’ombra de la pobresa amenaçava sovint el seu dia a dia, que en alguns casos, fins i tot, podia desembocar en l’exclusió social. Tanmateix, les possibilitats d’actuació de les vídues medievals dins del seu àmbit social eren diverses, així com també les estratègies que podien desenvolupar per tal d’adaptar-se a les noves circumstàncies, fet que ens permet afirmar que moltes d’elles no acceptaren de braços creuats els infortunis inherents a la viduïtat.

 • Pròleg de Teresa Vinyoles Vidal
 • Introducció
 • 1. La viduïtat femenina en el marc de la llei
  • 1. Les fonts per al coneixement del dret a la Catalunya medieval
  • 2. Les vídues a la legislació civil
  • 3. Les vídues al dret canònic
  • 4. Conclusions
 • 2. La viduïtat en el pensament i el simbolisme medieval
  • 1. La construcció de l’ideal de viduïtat cristiana
  • 2. La viduïtat com a oportunitat
  • 3. «Quines condicions deu haver dona viuda»
  • 4. Les segones núpcies: tolerades, però no recomanades
  • 5. Models de vídues exemplars
  • 6. Les vídues a la Bíblia
  • 7. La vídua com a personatge literari
  • 8. L’experiència d’una vídua: Christine de Pizan
  • 9. Conclusions
 • 3. La mort del marit
  • 1. L’enterrament
  • 2. Els vestits de dol
  • 3. L’any de plor
  • 4. Conclusions
 • 4. Les vídues al testament del marit
  • 1. La vídua marmessora
  • 2. La vídua hereva universal
  • 3. Els llegats maritals
  • 4. La vídua usufructuària
  • 5. La restitució del dot i l’esponsalici
  • 6. Preservar l’honor de la família
  • 7. El temor a les segones núpcies
  • 8. La tutoria de les filles i els fills
  • 9. Conclusions
 • 5. Vídua pobra i miserable persona
  • 1. La presència de les vídues en el marc urbà
  • 2. L’amenaça de la pobresa
  • 3. L’exclusió social de les vídues: la ciutat com a espai de misèria i marginació
  • 4. Conclusions
 • 6. Les vídues i el treball
  • 1. Vídues amb ofici propi
  • 2. La continuïtat del negoci familiar
  • 3. Les vídues en el món dels negocis
  • 4. Els gremis i el treball de les vídues
  • 5. La vídua mestra
  • 6. Conclusions
 • 7. La caritat com a ajuda a la subsistència
  • 1. Les formes de caritat institucionalitzada
  • 2. Les xarxes de solidaritat
  • 3. Conclusions
 • 8. La defensa dels seus drets
  • 1. Primer, els drets de la vídua
  • 2. Problemes heretats del marit
  • 3. Problemes econòmics
  • 4. Problemes amb la justícia
  • 5. Conclusions
 • Consideracions finals
 • Apèndix
 • Bibliografia
 • Índex de noms de persona i de lloc

Mireia Comas-Via

Mireia Comas-Via és professora del Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona. És autora de diversos estudis sobre la història de les dones, especialment les dones soles, i també sobre els arxius patrimonials. És investigadora del Grup de Recerca en Estudis Medievals d’Art, Història, Paleografia i Arqueologia (MAHPA) i de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals de la mateixa universitat.

Forse ti interessa anche